Virtuálne dátove centrum

Virtuálne dátové centrum je virtualizovaný fond zdrojov cloudovej infraštruktúry vrátane výpočtovej techniky, pamäte, úložiska a šírky pásma, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre podnikové potreby.
Virtuálne dátové centrá je možné prispôsobiť tak, aby poskytovali zdroje cloud computingu vrátane výkonu procesora, pamäte, úložiska a šírky pásma prispôsobené jedinečným potrebám firmy.
Hlavnou výhodou virtuálnych dátových centier je schopnosť pridávať alebo odoberať kapacitu bez nutnosti nastavovať alebo odoberať hardvér.
Virtualizácia fyzických komponentov ponúka množstvo výhod a spoločnosti sa rozhodnú nasadiť VDC:
Flexibilná a škálovateľná infraštruktúra.
Vysoká dostupnosť .
Vyššie úrovne prispôsobenia nastavenia IT.
Zníženie nákladov.

Pre bežnú firmu môže byť vybudovanie vlastného dátoveho centra nákladné. Okrem vybavenia musí mať centrum svojich technických správcov. Preto je lepšie využiť služby virtuálneho dátového centra. Využitie virtuálneho dátového centra vám ponúka zníženie nákladov.
Okrem toho vám virtuálne dátové centrum ponúka energetickú efektívnosť. Na spracovanie rovnakého pracovného zaťaženia je potrebných menej serverov. Virtualizácia znižuje požiadavky na šírku pásma pre tok prevádzky. Regulácia tepla je najdôležitejšou vecou pre každé dátové centrum. Poskytne tiež rýchlejšiu replikáciu a migráciu údajov, čo uľahčuje zálohovanie a obnovu. A v neposlednom rade Virtualizácia uľahčuje integráciu cloudových dátových služieb.
Uložením údajov mimo lokality znižujete riziko straty údajov v prípade kritického incidentu ovplyvňujúceho vaše obchodné priestory, kde máte fyzické údajové centrum.

Share this post

Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.